Published 13. Sep. 2016

Digitaalinen yhteys hoitajaan FUJITSU Hyvinvointipalvelu Plus tukee turvallista kotihoitoa

Healthcare

by Markku Rimpiläinen

Fujitsu

FUJITSUn Heikki Koskinen ja Minna Inkinen esittelevät hyvinvointisalkun sisältöä.

FUJITSU Hyvinvointipalvelu Plus tarjoaa mahdollisuuden hoitaa entistä suurempi osa asiakkaista kotona, joko kokonaan tai osittain. Palvelu soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksin – leikkaushoidon jälkeiseen seurantaan, mutta myös kokonaan asiakkaan kotona tapahtuvaan hyvinvoinnin tukemiseen.

”Sairaalassaoloaika lyhenee, kotikäyntejä voi tehdä virtuaalisesti ja asiakkaan tilaa seurataan ajantasaisesti. Tavoitteemme on luoda inhimillinen ja turvallinen hoitoympäristö asiakkaan kotiin”, sanoo FUJITSUn toimiala-johtaja Heikki Koskinen.

Hyvinvointisalkku asiakkaan kotiin

Palvelu perustuu asiakkaalle toimitettavaan hyvinvointisalkkuun.

Salkun hyvinvointikello mittaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. Tablettitietokonetta tarvitaan, kun hoitaja ja asiakas pitävät yhteyttä toisiinsa.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi erityistaitoja. Hoitoyksikkö tilaa salkun asiakkaalleen. FUJITSU toimittaa salkun, opastaa asiakasta ja tarkistaa, että kaikki laitteet toimivat.

Hyvinvointikello toimii täysin automaattisesti. Se mittaa asiakkaan aktiivisuutta, unen määrää ja laatua sekä kehon lämpöä. Mittaustiedot välittyvät reaaliaikaisesti hoitajien käyttöön tukiaseman avulla.

Mittaustiedon perusteella kello tuottaa aktiivisuuskäyrää, jossa näkyy myös unijakso. Kello oppii muutamassa päivässä asiakkaan aktiivisuuden tason ja unirytmin sekä muodostaa asiakkaalle henkilökohtaisen hyvinvointi-indeksin, jonka perusteella hoidon tarvetta suunnitellaan uudestaan. Jos muutos on äkillinen, henkilökunta saa automaattihälytyksen.

Mittaustiedon ansioista hoitosuunnitelmien tekeminen on aiempaa tarkempaa.

Yhteys hoitajaan aina tarvittaessa

Hyvinvointisalkkuun kuuluva tablettitietokone mahdollistaa videokuvaan perustuvan yhteydenpidon asiakkaan ja hoitoyksikön välillä.

Hoitaja voi ottaa yhteyden sovittuna aikana ja selvittää, mikä on asiakkaan vointi ja miten toipuminen on edistynyt. Vastaavasti asiakas voi tehdä hoitajakutsun, jos tulee tarvetta keskustella hoitajan kanssa kasvotusten.

Hyvinvointikellon hälytyspainikkeella asiakas ilmoittaa hoitoyksikölle tarpeen pikaiseen yhteydenottoon.

”Tabletissa on myös omaissoitto, jonka avulla pystymme kytkemään yhden omaisen mukaan hoitoprosessiin. Hoitaja, asiakas ja omainen voivat olla yhtä aikaa samassa videopalaverissa. Tabletti on mahdollisimman helppokäyttöinen. Sen ainoa toiminnallisuus on videoyhteys. Hyvä käytettävyys on palvelun tärkein ominaisuus”, korostaa hankejohtaja Minna Inkinen.

Omaisilla näkymä hyvinvointitietoihin

Hyvinvointipalvelu Plussaa on pilotoitu kolme kuukautta Mainio Vire Oy:n Käpylän palvelutalossa.

”Seuraamme säännöllisesti palveluasunnoissa asuvien asiakkaidemme aktiivisuuskäyrää ja unta”, kertoo palveluohjaaja Riitta Orenius.

”Asukas saattaa sanoa, että on nukkunut yönsä huonosti. Nyt voimme tarkistaa miten yö on sujunut ja pohtia yhdessä mikä on valvottanut.”

Myös Mainio Vireen asiakkaiden omaiset ovat saaneet mahdollisuuden kokeilla palvelua.

”Omaiset näkevät omalla mobile-näkymällään läheisensä hyvinvointitiedot. Jatkuva huoli vanhempien voinnista ja pärjäämisestä helpottuu”, kertoo Mainio Vireen kehitys- ja laatujohtaja Riitta Haapanen.

Avuksi arkeen

FUJITSU Hyvinvointipalvelu Plus muuttaa monella tavalla asiakkaan ja hoitoyksikön arkea.

”Palvelu nopeuttaa kotiutusta. Lisäksi kotihoitojakso on entistä turvallisempi, koska seuranta on säännöllistä ja yhteys hoitoyksikköön syntyy tarvittaessa nopeasti. Suurin muutos nähdään todennäköisesti hoitoyksikön päässä. Video-
yhteys ja tarkan mittaustiedon analysointi ovat uusia asioita, jotka muuttavat varmasti hoitokäytäntöjä” arvioi FUJITSUn Minna Inkinen.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Seuraavan version kehitystyö käynnistyy jo tämän vuoden aikana.

”Monimutkaisia mittalaitteita pakettiin ei kuitenkaan ole tulossa. Laitteiden käytön pitää olla mahdollisimman helppoa, turvallista ja hoitotyötä tukevaa”, Heikki Koskinen korostaa.


FUJITSU will be attending the IndustryForum Healthcare event in Finland on the 27-28th of September 2016 as a solution provider. For more on our upcoming events, visit the Event Calendar »