Published 07. Feb. 2017

Complexiteit van computernetwerken in ziekenhuizen en zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn zeer afhankelijk van communicatie- en informatievoorziening en daarmee van een robuust computernetwerk. Zo’n netwerk ontwerpen, aanleggen, beveiligen en onderhouden is geen sinecure. Storingen en cyberaanvallen kunnen voorkomen; en doen dat dus ook.
Healthcare

digital healthcare

Elk jaar kampen enkele ziekenhuizen en zorginstellingen met netwerkstoringen of beveiligingsaanvallen. De gevolgen: artsen en verpleegkundigen kunnen niet bij het elektronisch patiëntendossier en zorgprocessen stagneren. Dit kan de veiligheid van patiënten in gevaar brengen. De vraag nu is niet zozeer of netwerkstoringen en aanvallen in zo’n complexe omgeving 100% te voorkomen zijn, maar hoe de kans erop te verkleinen en de impact ervan te minimaliseren. Wij spraken hierover met Wim Coenen, CTO bij Vosko, een bedrijf dat netwerk- en ICT-diensten levert aan ondermeer ziekenhuizen en zorginstellingen.

Storingen voor 80% mensenwerk

Coenen valt meteen met de deur in huis: “80% van alle netwerkstoringen worden veroorzaakt door menselijk handelen. Dat is uiteraard meestal niet expres, maar wel een feit.” Dat is ook niet zo gek, want netwerken, zeker die in ziekenhuizen en zorginstellingen, zijn behoorlijk complex. Een foutje is zo gemaakt. “Hebben we het over netwerkstoringen”, vervolgt Coenen, “dan zijn er kortgezegd twee type storingen: storingen aan het netwerk zelf, en storingen die worden toegeschreven aan het netwerk, maar die in werkelijkheid elders liggen. In beide gevallen kan het gevolg zijn dat mensen geen toegang hebben tot bepaalde informatie.”

De complexiteit uitgelegd

“Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn, als het gaat om computernetwerken, veruit de meest complexe omgevingen die er zijn”, zegt Coenen. “Een modern netwerk koppelt niet alleen IT-systemen, maar transporteert ook het verkeer van zorgsystemen, verpleeg- en reanimatie-oproepen, videoconferentie, telefonie, radio & televisie, gebouwbeheer en meer. De diversiteit is enorm en de gemene deler is dat alles afhankelijk is van het netwerk. Ondanks die complexiteit is het zeker te doen”, zegt Coenen. “Ook een complex netwerk is zo in te richten dat de veiligheid van informatie en van het netwerk zelf gegarandeerd is.” Dat vereist wel wat. We zetten een paar tips op een rij:

Robuuste netwerken

“Wij geloven in netwerken opgebouwd rond een Fabric Technologie, hierin zijn wij vrij uniek. Deze netwerken zijn aantoonbaar robuuster en beter beheersbaar dan traditionele netwerken. Draadloos werken is voor velen ideaal, maar blijkt ook kwetsbaar. Een goede installatie alleen is niet voldoende. Nadenken over noodprocedures en deze inregelen zijn even belangrijk. Het actief monitoren van netwerken en de bijbehorende beveiliging vanuit een Network- en Security Operations Center (NOC/SOC) blijkt de duur van een storing aanzienlijk te verkorten en kan deze zelfs voorkomen. Als het nodig is, dan is een kennispartner die met reserve-apparatuur en meetinstrumenten snel op locatie kan acteren ook een vereiste. Wij zijn nu actief bezig met verregaande automatisering van moderne netwerken en datacentra. Dit zal fouten door menselijk handelen sterk doen afnemen. Tot slot blijkt goedkoop toch altijd weer op duurkoop uit te draaien. “Het management moet zich realiseren dat kwaliteit nu eenmaal een prijs heeft”, zegt Coenen.

Cybercriminaliteit is een miljarden business

“En dan hebben we daarnaast ook te maken met aanvallen op het netwerk en op de aangesloten systemen en randapparatuur. Cybercriminaliteit is inmiddels een miljarden business en ook ziekenhuizen en zorginstellingen behoren tot de doelgroep. Zo zien we het laatste jaar een alarmerende toename van het gijzelen van PC’s, laptops en tablets. Je wordt verleidt op een besmette link (URL) te klikken en vervolgens slaat alles op slot. Na betaling van losgeld krijg je weer toegang tot alle informatie. We beschermen niet alleen onze netwerken tegen dit soort criminaliteit, maar ook de mobile devices van ambulante medewerkers die gebruik maken van openbare netwerken. Hiervoor zetten we speciale Cloud-diensten in”, legt Coenen uit. “En we zien dat het werkt”.

Mensenwerk

Netwerken in ziekenhuizen en zorginstellingen zijn zeer complex. Zelfs het meest robuuste netwerk kampt weleens met storingen. En cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. De kans op storingen en geslaagde aanvallen is te verkleinen door de juiste maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat informatie zo veel en vaak mogelijk wél beschikbaar is en blijft. Storingen in en succesvolle aanvallen op computernetwerken zijn niet voor 100% uit te bannen. Het blijft immers mensenwerk. Een Network- en Security Operations Center (NOC/SOC) detecteert direct dat er iets fout gaat. Adequaat ingrijpen, geborgd via een Service Level Agreement (SLA), verkleint dan alsnog de impact.


Vosko will be attending IndustryForum Healthcare in the Netherlands on the 23rd of May 2017 as a solution provider. Event discussions include:

  • Transition and Innovation – An innovation proof organization where clients and staff are in the middle.
  • Acute Care – Bridges over the barriers between health care institutions, municipalities, and health insurers.
  • New Health Technologies as the Driver for Personalized Customer Care – The impact from technology on the staff or your organization.
  • Personalized Care vs. Private Data – The role of privacy within innovative healthcare organizations.
  • Leadership in Healthcare Organizations in 2020 – The role of health care managers in the new era of innovation.

They will also be at IndustryForum Hospital HealthCare on the 15th of November 2017 as a solution provider. Event discussions include:

  • Industry Outlook: Dutch Healthcare Industry in Five Years
  • Embracing Sustainable Health: From Reactive to Proactive Healthcare
  • Implementation of E-Health Systems: Exploring the Challenges
  • Patient-Centerdeness and the Transformation of Healthcare
  • Leadership in the Current Changing Situation
For all our upcoming events, visit the Event Calendar »