IndustryForum Government

IndustryForum Government discusses the current goverment issues and explores digitalization from the public sector perspective.

October 03 - 04, 2018

Sweden

Speakers

Lena Sköld Hultberg

Head of HR
Försvarsmakten

Thomas Pålsson

General Director
Statens Servicecenter

Johan Bergsten

Avdelningschef för kundmötesavdelningen
Bolagsverket

Rebecca Ihrfors

CIO
Försvarets Materielverk FMV

Christer Olsson

Speaker
Christer Olsson Group

Anne Håkansson

Docent och AI Forskare
Kungliga tekniska högskolan
Delegates

Confirmed attendees

LFV
Director/Head of Operations
Arbetsförmedlingen
Head Market Area Stockholm Gotland
Lantmäteriet, IT/Systemutveckling
Chef Systemutveckling
Svenska institutet, SI
Department Manager
Arbetsförmedlingen
Organisation Manager
Statens Servicecenter
General Director
Bolagsverket
Strateg, verksledningsstöd
Bolagsverket
Avdelningschef för kundmötesavdelningen
Kriminalvården
Chef kriminalvårdens servicecenter
Försvarsmakten
Head of HR
Försvarets Materielverk FMV
CIO
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Director General
Arbetsförmedlingen
Head Market Area Norra Mälardalen
The Sponsors

Solution Providers

Previous Year

Spotlight

PwC
Centigo AB