IndustryForum Government

When

November 07, 2017

Where

Yasuragi Hasseludden

Hamndalsvägen 6

Sweden

Speakers

Joacim Trybom

Enhetschef kriminalvårdens servicecenter
Kriminalvården

Elisabeth Lindgren

Marknads- och Kommunikationsdirektör
LFV

Anna-Helena Wåhlin

Director/Head of Operations
LFV

Richard Oehme

Head of Operations for the society of information and cyber security
Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB)
DELEGATES

Confirmed attendees

Post- och telestyrelsen (PTS)
Head of IT
Kriminalvården
Enhetschef kriminalvårdens servicecenter
Statens Servicecenter
Department manager Salary related favors
Arbetsförmedlingen
CDO
Skatteverket
Regional Tax Manager Stockholm
Skatteverket
Regional Tax Manager Middle
The Themes

In Discussion

Hur skapar man en effektiv statlig förvaltning genom samverkan

En digitaliserad offentlig sektor ställer krav på cybersäkerhet

Förändringsledning i offentlig sektor

Hur skapar vi framtidens kunddrivna organisation

Hur ser vi till att säkerhetställa rätt kompetensförsörjning

The Sponsors

Solution Providers

Previous Year

Spotlight

Apendo AB
Capgemini
Centigo AB
IBM Svenska AB
PwC
PREVIOUS YEAR

Themes

'Digital first' - strategies and execution
Customer experience excellence in the public sector
How do we increase trust in Swedish authorities?
Sweden, the EU and the changing world around us
Talent management - how do we attract and keep the talents?
PREVIOUS YEAR

Speakers

Anders Stridh
Skatteverket
Erik Wennerström
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Lars-Åke Brattlund
Försäkringskassan
Erik Sandström
Arbetsförmedlingen
Lennart Wittberg
Skatteverket
Mikael Wallteg
Systembolaget AB