IndustryForum Government

IndustryForum Government discusses the current goverment issues and explores digitalization from the public sector perspective.

When

November 7 - 8, 2017

Where

Yasuragi Hasseludden

Hamndalsvägen 6

Sweden

Speakers

Clas Olsson

Deputy General Director
Ekonomistyrningsverket

Christina Forsberg

Interim General Director
Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Filippa Jennersjö

CIO
Arbetsförmedlingen

Joacim Trybom

Chef kriminalvårdens servicecenter
Kriminalvården

Anna-Helena Wåhlin

Director/Head of Operations
LFV

Richard Oehme

Head of Operations for Cyber Security
Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB)

Karl-Johan Ekström

Avdelningschef
Skatteverket

Parisa Zarnegar

Neuroscientist & Coach
Parisa Zarnegar AB

Martin Fransson

Researcher
Karlstads universitet

Hans-Eric Holmqvist

Utredare för effektiv styrning av nationella digitala tjänster
Stockholms Universitet

Elenor Bond

Chef Systemutveckling
Lantmäteriet, IT/Systemutveckling

Steven Hale

Agil Expert
Lantmäteriet

Elisabeth Lindgren

Marknads- och Kommunikationsdirektör
LFV

Göran Uggla

Head of Government Travel & Transport
Capgemini

Gustaf Söderlund

Head of Government CapGemini AS
Capgemini

Thomas Ericson

Organisation Manager
Arbetsförmedlingen
DELEGATES

Confirmed attendees

Kriminalvården
Chef kriminalvårdens servicecenter
Statens Servicecenter
Department manager Salary related favors
LFV
Marknads- och Kommunikationsdirektör
Skatteverket
Regional Tax Manager
Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB)
Head of Operations for Cyber Security
Skatteverket
Avdelningschef
Arbetsförmedlingen
Regional Manager Middle
Centrala Studiestödsnämnden, CSN
Interim General Director
Arbetsförmedlingen
Organisation Manager
The Themes

In Discussion

Hur skapar man en effektiv statlig förvaltning genom samverkan

En digitaliserad offentlig sektor ställer krav på cybersäkerhet

Förändringsledning i offentlig sektor

Hur skapar vi framtidens kunddrivna organisation

Hur ser vi till att säkerhetställa rätt kompetensförsörjning

The Sponsors

Solution Providers

Previous Year

Spotlight

Apendo AB
Capgemini
Centigo AB
IBM Svenska AB
PwC
PREVIOUS YEAR

Themes

'Digital first' - strategies and execution
Customer experience excellence in the public sector
How do we increase trust in Swedish authorities?
Sweden, the EU and the changing world around us
Talent management - how do we attract and keep the talents?
PREVIOUS YEAR

Speakers

Anders Stridh
Skatteverket
Lars-Åke Brattlund
Försäkringskassan
Lennart Wittberg
Skatteverket
Mikael Wallteg
Systembolaget AB
Åsa Brunzell
AstraZeneca AB
Irene Jensen
Karolinska Institutet